Novi Sad - Novi Sad bi u budućnosti mogao da bude bogatiji za oko 15.500 stanova, odnosno oko 1,3 miliona kvadrata stambenog prostora, kao i za 668.000 m2 poslovnog prostora. To je predviđeno nedavno usvojenim Planom detaljne regulacije novosadskog naselja Telep, u koji je eKapija imala uvid.
 
 
Reč je području koje je nekada bilo periferija grada, površine 325,36 ha, između Futoškog puta, Bulevara Evrope, primarnog odbrambenog nasipa uz Dunav i Šumske ulice, duž koje se pruža sekundarni odbrambeni nasip. Udaljenost od centra je oko 2 kilometra.
 
Navedenim planom predviđeno je da na 50% ove površine budu izgrađeni stambeni objekti. Osim stambenog i poslovnog prostora, ovim planom predviđena je i izgradnja javnih i pratećih objekata, a njihova ukupna planirana površina je 125 hiljada metara kvadratnih.
 
Inače, naselje Telep i danas pretežno stambeno područje sa oko 20.000 stanovnika, a duž Futoškog puta nasleđena je privredna zona, koja se postepeno zamenjuje poslovanjem tercijarnog sektora na tradicionalnom ulaznom pravcu u grad.
 
Opštim uslovima, između ostalog, definisana je prosečna površina stanova, koja iznosi 60 kvadrata. Gradnja višeporodičnih objekata, ovim dokumentom je planirana u okruženju novih bulevara čija je realizacija u toku, uz akcenat na njihovo stecište sa Bulevarom cara Lazara.
 
Kako je za eKapiju rečeno u Javnom preduzeću Urbanizam, koje je izradilo ovaj PDR, u naselju Telep delimično je izgrađena separatna kanalizacija otpadnih i atmosferskih voda. Izgrađena je podzemna i nadzemna mreža elektroenergetskih instalacija, kao i gasovodna mreža, a započeta je gradnja toplifikacione mreže duž bulevara.
 
Izrađenim PDR-om izvršena je parcelacija celokupnog područja, utvrđene potceline i izvršena namena zemljišta, i to područje za stanovanje (157,50 ha), opštegradski centar (39,14 ha), područje za poslovanje na ulaznom pravcu (9,93 ha), područje za sport i rekreaciju (6,13 ha), te javne površine (112,66 ha).
 
Polovina parcela za izgradnju stanova
 
U celini "stanovanje" u naselju Telep ovim dokumentom omogućena je gradnja objekata za porodično stanovanje (do P+1+Pk), višeporodično stanovanje srednjih gustina (P+2+Pk) u slobodnostojećim objektima i prekinutim nizovima (urbane vile), kao i za višeporodično stanovanje srednjih i visokih gustina (P+2+Pk do P+4+Pk) u nizovima i otvorenim blokovima.
 
 
U budućem "opštegradskom centru" biće moguća gradnja objekata za višeporodično stanovanje visokih gustina (Po+P+4+Pk do Po+P+G+5+(6. pov), izuzetno više), za poslovanje sa višeporodičnim stanovanjem (do P+2), kao i za poslovanje sa porodičnim stanovanjem (do P+1+Pk).
 
Takođe, na ovoj potcelini predviđeni su i poslovni objekti sa najviše jednim stanom, posebni vanstambeni objekti, kao i verski objekti.
 
Kada je komercijalnim sadržajima reč, omogućena je gradnja objekata za zanatske i uslužne delatnosti (do P+2) i njima je namenjeno 9,93 ha.
 
U budućem naselju predviđeni su objekti za sport i rekreaciju, dok je za javne površine namenjeno 112,66 ha zemljišta. Naselje Telep tako će dobiti predškolske ustanove, osnovne i srednje škole, zdravstvene ustanove, objekte javnih službi, poput gradske uprava i sedišta mesnih zajednica, domova kulture sa srodnim obrazovnim i rekreativnim sadržajima, domova za omladinu, učenike i studente, staračkih domova i klubova. Na tom području gradiće se i socijalne ustanove, veterinarska stanica, kao i službe zaštite životinja.
 
Predviđena je i pijaca, vatrogasni dom, garaža (Po+P+2 do Po+P+5), uz obaveznu izradu urbanističkog projekta za izgradnju objekta i izrada procene uticaja na životnu sredinu.
 
Buduće naselje imaće i parkove, zelene površne, mernoregulacione stanice, kao i transformatorske stanice.
 
Za javne službe, centre i komunalne površine rezervisana su područja u okruženju glavnih gradskih saobraćajnica – Futoškog puta, Bulevara Evrope i Bulevara patrijarha Pavla, Ulice Ilariona Ruvarca sa produžetkom Prvomajske ulice radi povezivanja sa Adicama, te u okruženju ulica Vršačke, Feješ Klare i Heroja Pinkija, koje su neophodne za povezivanje sa centrom grada.
 
Kako je za eKapiju rečeno u Javnom preduzeću Urbanizam, za dalju razradu plana predviđa se izrada urbanističkih projekata za nove komplekse javnih službi, javne zelene površine, za faznu izgradnju na kompleksima sportskih centara i za pojedine objekte za višeporodično stanovanje. Preporučuje se sprovođenje urbanističko-arhitektonskog konkursa za komplekse domova za kulturu, za omladinu, učenike i studente, te za stare.
 
www.ekapija.com

O nama

Postavljanjem NSBuild foruma na mrežu 11. decembra 2010. godine, građani dobijaju nezavisnu platformu za razmenu najaktuelnijih vesti, informacija i foto-materijala, a prevashodno u vezi sa praćenjem izgradnje, infrastrukturnim projektima i investicijama na teritoriji Novog Sada.

S početka okupivši dvadesetak entuzijasta, posvećeno radeći na strasti i ideji koja nas je ujedinila, dobijamo pažnju sve većeg broja građana koji nastavljaju da obogaćuju platformu. Tokom godina privlačimo pažnju medija i gradskih službi, te smo danas zvanično prisutni na značajnijim dešavanjima i gradilištima radi prenosa ekskluzivnih snimaka i informacija.

Pročitajte više

Udruženje

Udruženje "Novosadska Gradilišta"

Možete nas kontaktirati preko kontakt forme ili na email office@nsbuild.rs

Posetite nas i na društvenim mrežama.

Posetite našu facebook stranicu Posetite naš profil na instagramu Posetite naš profil na twitteru