Dobro došli, Gost
Korisničko ime: Lozinka: Zapamti me

TEMA: Novi Žeželjev most

Re:RE: Re:Novi Žeželjev most 10 feb 2018 09:23 #3401

 • kasko
 • kasko's Avatar
 • Na mreži
 • Investitor
 • Poruka: 4063
 • Primljenih Zahvalnica: 8389
 • Karma: 118
Bogdus napisao/la:
Za kad je uopste bilo planirano pustanje pruge? Januar?

Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Novembar, januar, pa po poslednjem i najverovatnije najtačnijem april.
Administrator je onemogućio javni pristup pisanja.
Zahvalnici: Bogdus, Sv. Ilija

Novi Žeželjev most 11 feb 2018 17:45 #3402

 • Inzenjer
 • Inzenjer's Avatar
 • Van mreže
 • Šef Gradilišta
 • Poruka: 415
 • Primljenih Zahvalnica: 6538
 • Karma: 315
Železničko-drumski most u Novom Sadu: 2018-02-11; Probno opterecenje mosta.


Za laike-posmatrače probno opterećenje mosta je sprektakularna operacija, sa mnoštvom raznih teških vozila na mostu.
Za graditelje mosta to je trenutak istine. Poslednja proba konstrukcije pred puštanje u samostalni život.
Danas ćemo se time malo detaljnije pozabaviti.

Pitanja:

Brane, #3389:
„... da li se planira probno opterećenje mosta i većim masama od planiranih 1600 tona?
Diskutujući sa drugom, inače master inženjerom železničkog saobraćaja, došli smo do zaključka da se na mostu mogu naći mnogo veće mase vozila od onih koje su predviđene testiranjem. Kako jedna teretna kompozicija može da teži i preko 2 000 tona a pošto postoji realna mogućnost da se dve takve kompozicije istovremeno nađu na mostu, zar ne bi trebalo da se most testira na maksimalno moguće opterećenje?“

Dalmatinac, #3390:
Mene zanima hoce li vozovi na mostu biti u brzini ili ce samo stajati zaustavljeni?“

Kuburicsrdjan, #3392:
„Meni kao laiku se cini da cak i da su kompzicije teze od predvidjene mase, ne mogu celom svojom masom biti prisutne na mostu u jednom trenutku, jer moraju automatski biti duze od duzine mosta.“

Brane, #3395:
Jedna kompozicija uglja za železaru tzv. Radinca teži oko 2100 tona i ima dužinu oko 420 metara bez lokomotive a sa lokomotivom oko 440m tako da cela kompozicija staje na most.

Zeljoaki, #3397:
Mislim da postoji ogranicenje za najvecu dozvoljenu masu za kompozicije na magistralnim prugama... cini mi se da je dozvoljeno 8 tona po metru...“

Odgovor:

Hvala na pitanjima. Sva pitanja su rezonska.

Najpre, kratki i direktni odgovori:

Pomentutih 1600 tona odnosilo se samo na veći lučni most, a ne na most u celini. Most nosi i kamione pa je i probno opterećenje zapravo mnogo veće i za veći lučni most, i za most u celini.
Ukupno opterećenje samo železničkim vagonima na testu probnog opterećenja je mnogo veće od pomenutih 2x2000 t ili 2x2100 t.
Pomenutih 8 t/m odnosi se na deo šeme saobraćajnih železničkih opterećenja na koje se most projektuje i proračunava.

Sada detaljniji odgovor:

Test probnog opterećenja obuhvata:
- statičko ispitivanje, kad se vozila postave u unapred zadate položaje na mostu; na mostu će biti 7 takvih različitih položaja (faza opterećenja); raspored vozila je poprečno nesimetričan, podužno nesimetričan i poprečno i podužno simetričan; svi ovi rasporedi se izvode samo sa drumskim vozilima, samo sa železničkim vozilima i zajedno – sva vozila;
- dinamičko ispitivanje, kad vozila (u ovom slučaju 3 povezane lokomotive), prođu mostom, najpre brzinom 10 km/h a zatim 55 km/h.

Cilj statičkih ispitivanja je da se potigne odnos 0,50 ≤ Etest/Ecalc ≤ 1, gde su:
- E veličine deformacija, napona, ubrzanja, od saobraćajnih opterećenja;
- Etest veličine E izmerene na testu;
- Ecalc veličine E proračunate kao ektremne u Proračunu konstrukcije Glavnog projekta.
Veličine E se odnose na sve delove konstrukcije (lukove, zatege, vešaljke, poprečne nosače kolovozne konstrukcije, kolovoznu ploču) i na most u celini, zapravo na svaku od 4 mostovske konstrukcije.
U načelu, svaki maksimum bilo koje od veličina E zahteva svoj raspored opterećenja pomoću koga se postiže maksimum, npr. za presek leve zatege na 60 m od oslonca je jedan raspored, za desni luk na 100 m od oslonca drugi raspored, za vešaljku H-205L treći raspored vozila... itd, itd.
Kad se tome dodaju i mnogobrojne kombinacije ostalih opterećenja – temperature, vetra, kočenja, bočnih udara, zemljotresa – onda se dolazi do enormno velikog broja kombinacija opterećenja. U proračunu konstrukcije ih je bilo oko 300 hiljada!

Razumljivo je da je to nemoguće postići na probnom opterećenju. Zato se pribegava globalnim uprošćenjima, kad se izabranim fazama opterećivanja „pokriva“ više veličina E.

Drugi problem, posebno kod opterećenja železnicom, je kako uopšte opteretiti most i doći bar do pomenutih 50% pojedinih maksimuma, kad su proračunska opterećenja u projektu mnogo veća nego realna.
Primenjena su dva modela opterećenja po odgovarajućem evropskom standardu EN 1991-2:2003, (u Srbiji je usvojen kao SRPS EN), slika 3:
- LM71 = Šema teških vozova, LM = Load model = Model opterećenja, nastale preimenovanjem od iste šeme UIC 71 (UIC = International Union of Railways = Međunarodana unija železnica), čijom primenom su obuhvaćeni svi najteži realni vozovi;
- SW/2 = Šema sa posebno teškim teretima; uvedena je najpre u Nemačkoj sedamdesetih godina prošlog veka, a onda je prihvatila i UIC; prema pravilima proračuna njom se opterećuje jedan od dva koloseka; pokazalo se na ovom mostu da je uvek merodavna i da tako izazvane veličine E (aksijalne sile, momenti savijanja, naponi, deformacije ....) su uvek veći od istih od šeme LM71.

Prema Glavnom projektu, odnosno Proračunu konstrukcije, sproveden je i dinamički proračun, ali sa drugim šemama, slika 4. To su tzv. tipovi vozova: Tip 2 = Putnički voz Q = 530 t sa V = 160 km/h i Tip 2 = Teretni voz Q = 2160 t sa 80 km/h. Cilj dinamičkog proračuna je bio da utvrdi šta proizvodi veće večičine E: LM71 i SW/2 sa svojim dinamičkim koeficijentima Ø, ili vozovi Tipa 2 i tipa 5. Pri tom su vozovi puštani da se kreću brzinama sa inkrementom od 10 km/h. Npr. za voz tipa 2 sa brzinama V = 10, 20, 30, ...., 150, 160 km/h, za voz tipa 2 isto samo do V = 80 km/h. Zašto se sve proračunava na svakih 10 km/h, a ne samo sa maksimalnim brzinama V = 80 odnosno 160 km/h? Najpre zato što, u zavisnosti od dinamičkih osobina konstrukcije, pojedinačni maksimum neke veličine E može biti na recimo 50 km/h, a ne na 160 km/h. Zatim, most se sastoji od 4 mostovske konstrukcije, sa različitim dinamičkim osobinama. Zato je i izabranih 55 km/h na probnom opterećenju izabrano kao „Solomonsko rešenje“ za sva 4 mosta, gde je svaki od njih dovoljno dinamički pobuđen da se registruju recimo osetnija verikalna ubrzanja konstrukcije.

Rečju, i ovaj veoma uprošćen i skraćen prikaz dela proračuna konstrukcije pokazuje svu složenost i ogroman obim proračuna. Mogao je da se uradi za izuzetno kratko vreme samo sa vrhunskim timom inženjera i vrhunskim softverom (koji i mnogo košta, veoma je težak za rad i traži bar trogodišnje iskustvo primene!).
Ne treba naglašavati da je sve pomenuto neuporedivo, neuporedivo složenije nego što se nekad radilo. Zapravo, proračuni oko 1950-1960. nisu se mnogo razlikovali od onih oko 1920. To je i jedan od mnogo razloga potpune neprimenjivosti starih projekata. To je takođe i razlog da se stari mostovi u razvijenim zemljama masovno ojačavaju, ili, i to vrlo često, ruše i zamenjuju novim. Za to nisu krivi stari projektanti i izvođači. Uradili su sve ispravno prema tadašnjem nivou razvoja nauke i tehnike. Razvojem nauke i tehnike sve se menja – automobili, avioni, televizori, ..., naravno i mostovi.

Vratimo se probnom opterećenju.
U tabeli-slici, slika 1, dat je pregled za završnu – 7. fazu statičkog ispitivanja. Šema je jednostavna: napuniti most koliko može da stane vagona i kamiona.
Rezultat je, za most u celini:
- ukupno 4752 tone vagona;
- ukupno 1974 tone kamiona;
- ukupno vagona + kamiona 6726 tona,
i to za jedva malo više od 50% traženih maksimuma veličina E od saobraćajnih opterećenja!

Ovome treba dodati i stalne terete koji svojom težinom (G2) opterećuju most,slika 2: težine tucaničkog zastora, asfalta, železničke opreme, instalacija: proračunski 22,3 t/m x 474 m = 10570 tona. Na mostu će se naći, međutim, „samo“ oko 90% ove težine tj. oko 9500 tona! Razlog su dodatne težine uzete u proračun, ali ih neće biti na probnom opterećenju, odnosno otvaranju mosta – pre svega dodatni slojevi tucanika (10 cm na prosečnih 65 cm na mostu) i asfalta (5 cm na projektovanih 8 cm).

O kolikom opterećenju se radi biće jasnije posle nekih poređenja:
- masa čelične konstrukcije Varadinskog mosta (Varadinske duge) je 2030 t; masa vozila na ŽDM-NS je više od 3 puta veća!
- masa čelične konstrukcije Mosta slobode je oko 7200 tona što je mnogo manje samo od stalnih tereta na ŽDM-NS;
- masa beogradskog mosta Gazela, konstrukcija + stalni tereti je oko 7300 tona što je za samo 10% više od mase vozila na ŽDM-NS na probnom opterećenju, a mnogo manje od mase stalnih tereta na ŽDM-NS!

Reč je, dakle, o enormnim opterećenjima, do sad nezabeleženim u istoriji naše mostogradnje.

Najzad, jedan podatak iz literature o testu probnim opterećenjem starog mosta:
- železnička vozila (2 lokomotive i 7 vagona) = 449 tona;
- drumska vozila (39 kamiona) = 292 tone;
- ukupno, sva vozila = 741 tona.

Iz pomenutog izvora literature nije baš jasno da li se nabrojana vozila odnose samo na veći luk ili na ceo most. No i ako pretpostavimo da je reč samo o većem luku, opet je odnos intenziteta probnih opterećenja enormno visok: „2018/1961“ = 3197 t/741 t = 4,31!

Odnos stalnih tereta „2018/1961“ je još viši jer stari most nije imao tucanik, a asfaltni zastori su uobičajeno bili debljine 5 cm, (sada 8 cm + 5 cm za eventualne kasnije dodatke).


Nadam se da je bar neko mogao da pročita do kraja sve napisano.
U svakom slučaju, nastavite sa pitanjima, a ja ću pokušati da opet objasnim neke nepoznate pojedinosti oko novog mosta i tehnike mostogradnje uopšte.


Administrator je onemogućio javni pristup pisanja.
Zahvalnici: limanac, kasko, cipacar, mrnjavi, Duja, TurboMaximus, Brane, Novajlija, Blavak, Mikins, Light, Djordje Cvarkov, valjan, Eldarion, AeroDron, MVBG1, DL, Savke, zeljolaki, miligor i ovaj član ima 1 ostalih zahvalnica

Novi Žeželjev most 11 feb 2018 17:47 #3403

 • Inzenjer
 • Inzenjer's Avatar
 • Van mreže
 • Šef Gradilišta
 • Poruka: 415
 • Primljenih Zahvalnica: 6538
 • Karma: 315
Administrator je onemogućio javni pristup pisanja.
Zahvalnici: Nicisy1, limanac, kasko, cipacar, mrnjavi, Duja, Brane, das ivon, Blavak, Posmatrac, Mikins, Light, Djordje Cvarkov, valjan, Eldarion, AeroDron, MVBG1, DL, Savke, zeljolaki i ovaj član ima 2 ostalih zahvalnica

Novi Žeželjev most 11 feb 2018 19:21 #3404

 • AeroDron
 • AeroDron's Avatar
 • Van mreže
 • Šef Gradilišta
 • Poruka: 487
 • Primljenih Zahvalnica: 9441
 • Karma: 194
Evo malo današnjih fotki sa Petrovaradinske ž.stanice
Privremena skretnica spremna
Evo mašine koje nose i postavljaju prugu

Administrator je onemogućio javni pristup pisanja.
Zahvalnici: Buck, kasko, Brane, das ivon, Zex021, Novajlija, sasar, Inzenjer, Blavak, Bogdus, Mikins, Light, Djordje Cvarkov, valjan, Eldarion, DL, Savke

Re:Novi Žeželjev most 11 feb 2018 20:00 #3405

 • kasko
 • kasko's Avatar
 • Na mreži
 • Investitor
 • Poruka: 4063
 • Primljenih Zahvalnica: 8389
 • Karma: 118
Pitanje,

Koliko će trajati testiranje mosta i za koji datum da spremimo foto aparate i dronove?
Administrator je onemogućio javni pristup pisanja.
Zahvalnici: Inzenjer

Re:Novi Žeželjev most 11 feb 2018 20:05 #3406

 • kasko
 • kasko's Avatar
 • Na mreži
 • Investitor
 • Poruka: 4063
 • Primljenih Zahvalnica: 8389
 • Karma: 118
Teren ne deluje spreman za ugradnju skretnice ovih dana
Administrator je onemogućio javni pristup pisanja.

Novi Žeželjev most 11 feb 2018 20:20 #3407

 • AeroDron
 • AeroDron's Avatar
 • Van mreže
 • Šef Gradilišta
 • Poruka: 487
 • Primljenih Zahvalnica: 9441
 • Karma: 194
I ja mislim da nije spremno barem ne još - i mene to interesuje što je Kasko pitao !
Evo slike od nove pruge koje će se postavljati na mostu

još jedna mašina
Poslednja izmena: 11 feb 2018 20:36 od AeroDron. Razlog: greškica
Administrator je onemogućio javni pristup pisanja.
Zahvalnici: Nicisy1, Dukelander, limanac, kasko, mrnjavi, TurboMaximus, Brane, das ivon, Zex021, Novajlija, sasar, Inzenjer, Blavak, Bogdus, Posmatrac, Mikins, Light, Djordje Cvarkov, valjan, Eldarion i ovaj član ima 4 ostalih zahvalnica

Novi Žeželjev most 11 feb 2018 23:32 #3408

 • zeljolaki
 • zeljolaki's Avatar
 • Van mreže
 • Zidar
 • Poruka: 92
 • Primljenih Zahvalnica: 159
 • Karma: 0
Pizanje za inzenjera: Zasto se pri projektovanju pruge islo na varijantu postavljanja koloseka na tucanicki zastor a ne direktono na AB podlogu ,sto je standard za pruge velikih brzina ?
Mislim da bi tako dobili prugu sa duzim intervalima odrzavanja a ujedno bi smanjili i stalno opterecenje mosta .
Administrator je onemogućio javni pristup pisanja.
Zahvalnici: Inzenjer

Novi Žeželjev most 12 feb 2018 12:59 #3409

 • Milić
 • Milić's Avatar
 • Van mreže
 • Vodonoša
 • Poruka: 18
 • Primljenih Zahvalnica: 146
 • Karma: 10
Da dam instant odgovor dok Inženjer ne bude detaljnije objasnio.
Nisam baš mnogo upućen u propise za pruge, ali mislim da je Inženjer pisao o tucaničkom zastoru i pomenuo da je po DIN-u neophodno da se tako izvede. Zastor prima sve udare od vozova i omogućava da šine "rade" nezavisno od mosta.
Druga prednost je to što se prolaskom voza stvara neuporedivo manja buka nego kod direktnog polaganja pragova na čelik (posebno značajno za grad). Setimo se Novog železničkog mosta u Beogradu.
Poslednja izmena: 12 feb 2018 13:00 od Milić.
Administrator je onemogućio javni pristup pisanja.
Zahvalnici: kasko, Inzenjer, Djordje Cvarkov, AeroDron, zeljolaki

Novi Žeželjev most 12 feb 2018 22:25 #3410

 • Brane
 • Brane's Avatar
 • Van mreže
 • Arhitekta
 • Poruka: 639
 • Primljenih Zahvalnica: 1532
 • Karma: 74
Inženjer, hvala na detaljnom odgovoru. Sada je jasnija cela operacija oko opterećenja mosta.

Što se tiče ugradnje skretnica, sa sremske strane je teren pomalo i spreman. Tačnije, nasuli su šljunak do samog koloseka i verujem da bi mogla da se ugradi skretnica. Sa bačke strane je teren takav da ne trebaju posebne pripreme jer nasip ide uz sam kolosek pa se može lako ugraditi skretnica.
No, ono što je bitno, to je da je zatvor pruge zbog ugradnje skretnica pomeren na 19.02.
Administrator je onemogućio javni pristup pisanja.
Zahvalnici: kasko

Novi Žeželjev most 12 feb 2018 23:07 #3411

 • zeljolaki
 • zeljolaki's Avatar
 • Van mreže
 • Zidar
 • Poruka: 92
 • Primljenih Zahvalnica: 159
 • Karma: 0
Milić napisao/la:
Da dam instant odgovor dok Inženjer ne bude detaljnije objasnio.
Nisam baš mnogo upućen u propise za pruge, ali mislim da je Inženjer pisao o tucaničkom zastoru i pomenuo da je po DIN-u neophodno da se tako izvede. Zastor prima sve udare od vozova i omogućava da šine "rade" nezavisno od mosta.
Druga prednost je to što se prolaskom voza stvara neuporedivo manja buka nego kod direktnog polaganja pragova na čelik (posebno značajno za grad). Setimo se Novog železničkog mosta u Beogradu.

Resenje iz Minhena, firma:
OBERMEYER Planen + Beraten GmbH

Poslednja izmena: 12 feb 2018 23:17 od Novajlija.
Administrator je onemogućio javni pristup pisanja.
Zahvalnici: sasar, Inzenjer, Blavak, Light, AeroDron

Novi Žeželjev most 13 feb 2018 20:51 #3412

 • Inzenjer
 • Inzenjer's Avatar
 • Van mreže
 • Šef Gradilišta
 • Poruka: 415
 • Primljenih Zahvalnica: 6538
 • Karma: 315
Železničko-drumski most u Novom Sadu: 2018-02-13; Odgovori na pitanja.


Pitanje, darkangel #3394:
Konkretno koji vodovi su predviđeni da budu postavljeni (strujovod, toplovod, gasovod ili možda nešto drugo)?”

Odgovor:
Most nosi i dosta instalacija: 2 drenažne cevi za odvodnjavanje (Ø300 i Ø400 mm), jednu cev za otpadne vode (Ø635 mm; po projektu 2 cevi Ø610 mm), električne vodove za železnicu, električne instalacije i opremu javnog osvetljenja, osvetljenja unutrašnjosti konstrukcije, dekorativnog osvetljenja, PTT-vodove, opremu siganlizacije za vazdušnu plovidbu i rečnu plovidbu.
Pominjalo se još 2012. da cevi za otpadne vode treba da budu mnogo veće (Ø900 ili Ø1200 mm), što bi zahtevalo izmenu konstrukcije revizionih staza. Do danas, međutim, nikakav zvaničan zahtev nije stigao do izvođača.

Pitanje, kasko #3405:
Koliko će trajati testiranje mosta i za koji datum da spremimo foto aparate i dronove?”

Odgovor:
Testiranje mosta je potpuno pod kontrolom Glavnog izvođača i Investitora. Ovog momenta nemam apsolutno nikakve informacije o tačnom terminu i trajanju. Biće dosta firmi – učesnika I mnoge pojedinosti treba utanačiti.
Prema svom iskustvu, cenim da bi test probnog opterećenja mogao da traje dva, najviše tri dana.
Posle toga sledi intenzivna obrada rezultata mnogobrojnih testova. Najzad se radi Privremeni izveštaj o testu koji je dovoljan za ocenu da li je most spreman za saobraćaj ili ne. Potpuni Izveštaj o testu se dovršava na miru i dostavlja posle Privremenog.


Pitanje, Zeljoaki #3408:
Zasto se pri projektovanju pruge islo na varijantu postavljanja koloseka na tucanicki zastor a ne direktono na AB podlogu ,sto je standard za pruge velikih brzina?
Mislim da bi tako dobili prugu sa duzim intervalima odrzavanja a ujedno bi smanjili i stalno opterecenje mosta
.“

Odgovor:
Tucanički zastor na mostu je zahtevan Projektnim zadatkom Železnica Srbije za izradu projekta mosta.
Projektant mora da sledi sve uslove iz Projektnog zadatka, bez pogovora.
Tako da nije, a nije ni moglo da bude, ikakve diskusije o eventualnoj alternativi tucaničkom zastoru.

Inače, tucanički zastor kao i cela problematika šinskog kolovoza, je u okviru rada građevinskih inženjera – specijalista za saobraćajnice, ne nas konstruktora.

Iz literature znam, tu je Zeljoaki u pravu, da postoje i druge vrste oslanjanja šina na mostovima, bez tucaničkog zastora. Reč je o složenim sisitemima oslonaca kojima su rešeni nosivost, amortizacija udara točkova voza, prigušenje buke, različite veze šina, pogotovo veze koje prenose kočenje, itd. To su uglavnom patentna rešenja, detaljno testirana i učinjena pogodnim za ugradnju i održavanje.

Znam i to, da je propisima Nemaćkih železnica (Deutsche Bahn = DB), ostavljena mogućnost i za alternative tucaničkom zastoru. Takvu mogućnost, međutim, DB mora da odobri u svakom pojedinačnom slučaju. Ostaje, za sada, tucanički zastor kao univerzalno primenjivo i najčešće rešenje podloge šina na mostovima.
Administrator je onemogućio javni pristup pisanja.
Zahvalnici: Nicisy1, Dukelander, Cookie, kasko, mrnjavi, sasar, Blavak, Mikins, Light, valjan, mdinic, neobuscitta, AeroDron, DL, zeljolaki, slobasum, darkangel

Novi Žeželjev most 14 feb 2018 16:17 #3413

 • AeroDron
 • AeroDron's Avatar
 • Van mreže
 • Šef Gradilišta
 • Poruka: 487
 • Primljenih Zahvalnica: 9441
 • Karma: 194
Slike od danas - Sremska strana

Po meni tu bi trebalo da se montirati privremena skretnica


Na ovom mestu će voz skretati prema novom Žeželju

Nanošenje kamena je pri kraju

Administrator je onemogućio javni pristup pisanja.
Zahvalnici: Cookie, limanac, kasko, cipacar, mrnjavi, Duja, TurboMaximus, das ivon, Zex021, Novajlija, romanempire, sasar, Blavak, Light, valjan, Eldarion, mdinic, DL, Savke, Coa i ovaj član ima 2 ostalih zahvalnica

Novi Žeželjev most 15 feb 2018 06:26 #3414

 • AeroDron
 • AeroDron's Avatar
 • Van mreže
 • Šef Gradilišta
 • Poruka: 487
 • Primljenih Zahvalnica: 9441
 • Karma: 194
Evo još par slika od mene
Na ovoj slici se vidi da je popunjavaono kamenjem izmedju pragova a već malo napred je drugačije

Vidi se da je neko sklanjao kamenje ali samo na ovih 6 - 7 metara - zato sam mislio da će ovde doći skretnica

Slike sa železničke stanice potvrdjuje da su Rusi spremni za montažu ! :clapping:Administrator je onemogućio javni pristup pisanja.
Zahvalnici: Nicisy1, Dukelander, Cookie, Buck, limanac, kasko, cipacar, mrnjavi, Duja, Brane, das ivon, Zex021, sasar, Inzenjer, Blavak, Light, valjan, mdinic, DL, Savke i ovaj član ima 2 ostalih zahvalnica

Novi Žeželjev most 16 feb 2018 06:18 #3415

 • AeroDron
 • AeroDron's Avatar
 • Van mreže
 • Šef Gradilišta
 • Poruka: 487
 • Primljenih Zahvalnica: 9441
 • Karma: 194
Radnici na novom Žeželju rade i za praznike evo par slika od juče

Administrator je onemogućio javni pristup pisanja.
Zahvalnici: Nicisy1, Dukelander, Cookie, Buck, limanac, kasko, mrnjavi, TurboMaximus, Brane, das ivon, Zex021, sasar, Oniks, Blavak, Bogdus, Mikins, Light, valjan, Eldarion, mdinic i ovaj član ima 8 ostalih zahvalnica

Novi Žeželjev most 17 feb 2018 13:24 #3416

 • AeroDron
 • AeroDron's Avatar
 • Van mreže
 • Šef Gradilišta
 • Poruka: 487
 • Primljenih Zahvalnica: 9441
 • Karma: 194
Par slika od danas iz vazduha
Dali se to svetla montiraju na luk ?


Nanosi se neka izolacija ili zaštita na stranu gde ide pruga

Administrator je onemogućio javni pristup pisanja.
Zahvalnici: Dukelander, Cookie, Buck, limanac, ranko su ns, kasko, mrnjavi, TurboMaximus, Brane, das ivon, Novajlija, sasar, Inzenjer, Oniks, Blavak, Bogdus, Posmatrac, Mikins, Light, valjan i ovaj član ima 5 ostalih zahvalnica

Novi Žeželjev most 17 feb 2018 16:15 #3417

 • Eldarion
 • Eldarion's Avatar
 • Na mreži
 • Majstor
 • Poruka: 115
 • Primljenih Zahvalnica: 436
 • Karma: 16
Juče poslepodne je na sremskom luku do pola sijala rasveta.
Administrator je onemogućio javni pristup pisanja.
Zahvalnici: kasko, Mikins, AeroDron

Novi Žeželjev most 17 feb 2018 16:48 #3418

 • AeroDron
 • AeroDron's Avatar
 • Van mreže
 • Šef Gradilišta
 • Poruka: 487
 • Primljenih Zahvalnica: 9441
 • Karma: 194
Ove slike su malo lošijeg kvaliteta ali će poslužiti
Administrator je onemogućio javni pristup pisanja.
Zahvalnici: Nicisy1, Dukelander, Cookie, limanac, kasko, mrnjavi, TurboMaximus, Brane, das ivon, sasar, Inzenjer, Oniks, Blavak, Bogdus, Posmatrac, Light, valjan, Eldarion, DL, kuburicsrdjan i ovaj član ima 2 ostalih zahvalnica

Re:Novi Žeželjev most 17 feb 2018 18:07 #3419

 • ChobbyNS
 • ChobbyNS's Avatar
 • Van mreže
 • Zidar
 • Poruka: 87
 • Primljenih Zahvalnica: 34
 • Karma: 0
Sigurno da je već rečeno ali nisam uspeo da vidim.
Da li će biti na jednoj strani 1+1 trake za kola i kamione a s druge strane za vozove?
Administrator je onemogućio javni pristup pisanja.

Re:Novi Žeželjev most 17 feb 2018 19:01 #3420

 • Otis.Driftwood.Ressurected
 • Otis.Driftwood.Ressurected's Avatar
 • Van mreže
 • Investitor
 • Poruka: 1252
 • Primljenih Zahvalnica: 2765
 • Karma: 22
ChobbyNS napisao/la:
Sigurno da je već rečeno ali nisam uspeo da vidim.
Da li će biti na jednoj strani 1+1 trake za kola i kamione a s druge strane za vozove?

Da

Administrator je onemogućio javni pristup pisanja.
Zahvalnici: das ivon, sasar, Light, valjan, ChobbyNS, AeroDron
U pogonu je Kunena Forum

O nama

Postavljanjem NSBuild foruma na mrežu 11. decembra 2010. godine, građani dobijaju nezavisnu platformu za razmenu najaktuelnijih vesti, informacija i foto-materijala, a prevashodno u vezi sa praćenjem izgradnje, infrastrukturnim projektima i investicijama na teritoriji Novog Sada.

S početka okupivši dvadesetak entuzijasta, posvećeno radeći na strasti i ideji koja nas je ujedinila, dobijamo pažnju sve većeg broja građana koji nastavljaju da obogaćuju platformu. Tokom godina privlačimo pažnju medija i gradskih službi, te smo danas zvanično prisutni na značajnijim dešavanjima i gradilištima radi prenosa ekskluzivnih snimaka i informacija.

Pročitajte više

Udruženje

Udruženje "Novosadska Gradilišta"

Možete nas kontaktirati preko kontakt forme ili na email office@nsbuild.rs

Posetite nas i na društvenim mrežama.

Posetite našu facebook stranicu Posetite naš profil na instagramu Posetite naš profil na twitteru