Dobro došli, Gost
Korisničko ime: Lozinka: Zapamti me

TEMA: Gradske vesti

Gradske vesti 11 okt 2017 20:30 #3881

 • SSJ5
 • SSJ5's Avatar
 • Na mreži
 • Investitor
 • Poruka: 2623
 • Primljenih Zahvalnica: 1333
 • Karma: 33
Novi Sad kupuje novogodišnje ukrase, počelo kićenje grada postojećim

Grad Novi Sad raspisao je tender za kupovinu nove novogodišnje rasvete, konkretno dekorativnih lampica, 3D figura i svetlećih zvezda.

Grad je ove godine raspisao nabavku za novogodišnje ukrase mesec dana ranije u odnosu na prošlu godinu.

Iz konkursne dokumentacije Gradske uprave za građevinskog zemljište i investicije jasno je da se nabavljaju ukrasi najvećim delom proizvođača "Ido Light", s obzirom na to da su priložene fotografije uzete upravo iz kataloga ovog italijanskog proizvođača.

Grad kupuje dekoracije za stabla duž Bulevara oslobođenja, što su ukrasi koji su bili postavljeni i prošle godine. Kupuje se 80 komada dekoracije u motivima lančanica, bele boje. Takođe, za krov Gradske kuće nabavlja se 120 svetlećih creva u LED osvetljenju, kojima će se oblikovati cifra 2018.

Kupuje se i sedam zasebnih svetlećih lančanica za više lokacija u gradu, ukrasno 3D drvo za Ulicu Modene, kao i još nekoliko većih svetlećih ukrasa koje će biti postavljene na zelene površine. Grad nabavlja i 140 svetlećih zvezda padalica različitih boja.

Na tenderu šanse za pobedu imaju one kompanije koje su distributeri rasvete italijanske kompanije "Ido Light", a u Novom Sadu se, prema svemu sudeći, samo jedna kompanija bavi distribucijom proizvoda ovog brenda. Poznato je, takođe, da na novogodišnjim tenderima u Novom Sadu posao dobijaju novosadske firme.

Izvor: www.021.rs/story/Novi-Sad/Vesti/173259/F...rada-postojecim.html
Administrator je onemogućio javni pristup pisanja.
Zahvalnici: Cookie, Blavak

Gradske vesti 18 okt 2017 14:40 #3882

 • Novajlija
 • Novajlija's Avatar
 • Van mreže
 • Moderator
 • Poruka: 1800
 • Primljenih Zahvalnica: 4237
 • Karma: 102
Ком­па­ни­ја „Кон­ти­нен­тал” тра­жи 500 ин­же­ње­ра у Новом Саду

Иде­ја је да у на­ред­не три го­ди­не „Кон­ти­нен­тал” за­по­сли 500 љу­ди, а у про­те­кла два ме­се­ца, от­ка­ко по­слу­ју и на на­шем тр­жи­шту, за­по­сли­ли су 20 осо­ба и још 30 њих је не­дав­но при­хва­ти­ло по­ну­ду.

“Же­ли­мо да љу­ди из Но­вог Са­да зна­ју ко­ји су на­ши про­дук­ти, од­но­сно да не ра­ди­мо са­мо гу­ме и ме­ха­нич­ке ком­по­нен­те већ и елек­тро­ни­ку за све ауто­мо­би­ле на све­ту – ре­као је ге­не­рал­ни ди­рек­тор фир­ме „Кон­ти­нен­тал Ср­би­ја” Са­ша Чо­рин­га. – У по­тра­зи смо за софт­вер, хар­двер и ме­ха­нич­ким ин­же­ње­ри­ма, ИТ струч­ња­ци­ма, али и они­ма ко­ји би ра­ди­ли у ад­ми­ни­стра­ци­ји. За са­да тра­жи­мо ин­же­ње­ре с ис­ку­ством, а ка­сни­је ће­мо за­по­шља­ва­ти и сту­ден­те.”

Но­ви Сад је иде­а­лан за та­кву вр­сту ин­ве­сти­ци­је из не­ко­ли­ко раз­ло­га: има­мо струч­не ка­дро­ве, јак Уни­вер­зи­тет с Фа­кул­те­том тех­нич­ких на­у­ка, мен­та­ли­тет је сли­чан не­мач­ком, а бли­зу су нам, ка­ко ис­ти­че Чо­рин­га, и Евро­па и Те­ми­швар. У том ру­мун­ском гра­ду, не­да­ле­ко од гра­ни­це са Ср­би­јом, ра­ди ви­ше од 18.000 љу­ди, од ко­јих је 3.000 ин­же­ње­ра, те се пред­став­ни­ци ком­па­ни­је „Кон­ти­нен­тал” узда­ју у то да ће та­кву по­слов­ну кли­му ство­ри­ти и код нас.
У по­тра­зи смо за софт­вер, хар­двер и ме­ха­нич­ким ин­же­ње­ри­ма, ИТ струч­ња­ци­ма, али и они­ма ко­ји би ра­ди­ли у ад­ми­ни­стра­ци­ји. За са­да тра­жи­мо ин­же­ње­ре с ис­ку­ством, а ка­сни­је ће­мо за­по­шља­ва­ти и сту­ден­те ( Са­ша Чо­рин­га)

“ Ве­ли­ки свет­ски бренд до­шао је у наш град, по­чео је им­пле­мен­та­ци­ју свог про­јек­та – раз­вој­ног ис­тра­жи­вач­ког цен­тра – и за нас пред­ста­вља ко­рак на­пред јер су у пи­та­њу ви­со­ке тех­но­ло­ги­је – ис­та­кла је са­вет­ни­ца гра­до­на­чел­ни­ка за ин­ве­сти­ци­је и стра­те­шке про­јек­те проф. др Ма­ри­ја­на Ду­кић Ми­ја­то­вић. – То је при­ли­ка за све на­ше ин­же­ње­ре да оста­ну да ра­де у свом род­ном гра­ду, да ра­де оно за шта су се шко­ло­ва­ли у од­лич­ним усло­ви­ма ра­да и за од­лич­ну за­ра­ду. Бит­но нам је да сви на­ши су­гра­ђа­ни бу­ду за­по­сле­ни, а у то­ме су мно­го до­при­не­ле и ком­па­ни­је „Дел­фи” и „Лир”, ко­је су у про­те­кле две го­ди­не за­по­сли­ле 4.700 љу­ди. За­хва­љу­ју­ћи то­ме, сто­па не­за­по­сле­но­сти у Но­вом Са­ду је па­ла ис­под де­сет од­сто, а наш град се бо­ље ма­пи­ра на свет­ској ин­ве­сти­ци­о­ној ма­пи.”

www.dnevnik.rs/novi-sad/kom-pa-ni-ja-kon...ovom-sadu-18-10-2017
Administrator je onemogućio javni pristup pisanja.
Zahvalnici: Blavak, Billy, Light

Gradske vesti 20 okt 2017 11:27 #3883

 • Mikins
 • Mikins's Avatar
 • Van mreže
 • Zidar
 • Poruka: 74
 • Primljenih Zahvalnica: 155
 • Karma: 1
Спортска хала у Петроварадину у суботу отвара врата
20.10.2017 • 08:32
09:17
Извор: Dnevnik.rs

Грађани Петроварадина и њихове комшије са сремске и бачке стране од сутра ће на располагању имати велелепно спортско здање, рекао је за “Дневник” члан Савета МЗ Петроварадин Дражен Малобабић.
1
Фото: Dnevnik.rs
“У сусрет Дану ослобођења уприличићемо свечаност на коју су Петроварадинци нестрпљиво чекали – казао је Малобабић. – Хала сутра свечано отвара врата за посетиоце у подне, али ће спортски програм почети већ у 9 часова. На суседним теренима за мали фудбал, дечаци рођени од 2006. до 2009. године надметаће се међусобно, да би се завршни мечеви играли у новој хали у оквиру званичног програма.”

Уз званично обраћање градских челника, а очекује се да се грађанима обрати градоначелник Милош Вучевић, посетиоци ће имати прилику да уживају у богатом програму неколико културно-уметничких друштава и спортским надметањима у малом фудбалу, yудоу и каратеу. Посебно је важно то што ће учесници бити најмлађи такмичари.

Изградња спортске дворане у Петроварадину трајала је две године, обухвата површину од 2.400 квадратних метара и има 900 седећих места. Намењена је дворанским спортовима, попут малог фудбала, рукомета, одбојке, кошарке и борилачких спортова, а поседује и теретану. За њену изградњу Град Нови Сад издвојио је 170 милиона динара.

С. С.
Administrator je onemogućio javni pristup pisanja.
Zahvalnici: limanac, kasko, mrnjavi, Duja, Dunavski, Blavak

Gradske vesti Danas 14:27 #3884

 • ranko su ns
 • ranko su ns's Avatar
 • Van mreže
 • Investitor
 • Poruka: 4879
 • Primljenih Zahvalnica: 6694
 • Karma: 243
KO HOĆE NAĐE NAČIN, KO NEĆE NAĐE OPRAVDANJE
Administrator je onemogućio javni pristup pisanja.
Zahvalnici: Blavak, valjan
Moderatori: kabacum
U pogonu je Kunena Forum

O nama

Postavljanjem NSBuild foruma na mrežu 11. decembra 2010. godine, građani dobijaju nezavisnu platformu za razmenu najaktuelnijih vesti, informacija i foto-materijala, a prevashodno u vezi sa praćenjem izgradnje, infrastrukturnim projektima i investicijama na teritoriji Novog Sada.

S početka okupivši dvadesetak entuzijasta, posvećeno radeći na strasti i ideji koja nas je ujedinila, dobijamo pažnju sve većeg broja građana koji nastavljaju da obogaćuju platformu. Tokom godina privlačimo pažnju medija i gradskih službi, te smo danas zvanično prisutni na značajnijim dešavanjima i gradilištima radi prenosa ekskluzivnih snimaka i informacija.

Pročitajte više

Udruženje

Udruženje "Novosadska Gradilišta"

Možete nas kontaktirati preko kontakt forme ili na email office@nsbuild.rs

Posetite nas i na društvenim mrežama.

Posetite našu facebook stranicu Posetite naš profil na instagramu Posetite naš profil na twitteru