Slika kontakta
Adresa:
Radnička 28
Novi Sad
Vojvodina
21000
Srbija
Telefon:
021 450 900
Faks:
021 47 50 260
Veb-sajt:
Ostale informacije:

Dijagonala je osnovana 1987. godine na temelju nekadašnje samostalne preduzetnièke radnje da bi od 1998. godine D.O.O. poslovala kao deonièarsko društvo. Sedište preduzeæa je 2004 godine preseljeno iz Zrenjanina u Novi Sad gde se i danas nalazi.

Politika integrisanog sistema kvaliteta je deo sveukupne poslovne politike DIJAGONALA d.o.o. kojom se stalno unapređuje: upravljanje proizvodnim i poslovnim procesima, upravljanje zaštitom životne sredine, upravljanje bezbednošću i zdravljem na radu i upravljanje energetskom efikasnošću. Ovako postavljena politika integrisanog sistema kvaliteta obuhvata:

 • razvoj novih usluga i uvođenje novih tehnologija, održavanje tehnološkog i organizacionog nivoa koji omogućava dosezanje najviših nivoa kvaliteta vlastitih objekata;

 • zadovoljenje kupaca i korisnika i sticanje njihovog potpunog poverenja;

 • optimiziranje potrošnje materijala, energije i vode;

 • kontinuirano unapređenje energetskih performansi u vezi sa energetskom upotrebom, potrošnjom i efikasnošću,

 • podržavanje kupovine energetski efikasnih proizvoda i usluga, kao i planiranje za poboljšavanje energetskih performansi i ušteda,

 • minimiziranje emisija štetnih materija u vazduh, vodu i zemljište;

 • minimiziranje količine ukupnog otpada i njegovo ispravno uklanjanje i uništavanje;

 • razvijanje svesti o zaštiti, oplemenjivanju i unapređenju zdrave životne sredine;

 • razvijanje svesti o značaju optimalnog korišćenja energije;

 • optimiziranje u ostvarenja bezbednih i zdravih uslova za rad, a minimiziranje profesionalnih oboljenja i povreda na radu;

 • obavezu prevencije povreda i bolesti;

 • unapređivanje i proširivanje znanja zaposlenih, uvođenje novih metoda rada i računarski podržavanog informacionog sistema i efikasno upravljanje i rukovođenje;

 • postizanje i održavanje nivoa ekonomičnosti poslovanja koji obezbeđuje stalno poboljšavanje standarda i socijalne sigurnosti zaposlenih i humanizaciju rada, stalno poboljšavanje motivacije za rad i zadovoljstva u radu zaposlenih;

 • razvijanje osećaja odgovornosti kod zaposlenih za realizaciju ove politike, stimulisanje kreativnosti i inicijative, negovanje dobrih međuljudskih odnosa i timskog rada zaposlenih.

 • obavezu periodičnog preispitivanja i stalnog poboljšavanja efektivnosti integrisanog sistema kvaliteta prema zahtevima SRPS ISO 9001; SRPS ISO 14001; SRPS OHSAS 18001 i SRPS ISO 50001 usaglašavanja sa zakonskim i podzakonskim aktima i drugim standardima.

Sprovođenje zahteva standarda je obaveza svakog zaposlenog.

O nama

Postavljanjem NSBuild foruma na mrežu 11. decembra 2010. godine, građani dobijaju nezavisnu platformu za razmenu najaktuelnijih vesti, informacija i foto-materijala, a prevashodno u vezi sa praćenjem izgradnje, infrastrukturnim projektima i investicijama na teritoriji Novog Sada.

S početka okupivši dvadesetak entuzijasta, posvećeno radeći na strasti i ideji koja nas je ujedinila, dobijamo pažnju sve većeg broja građana koji nastavljaju da obogaćuju platformu. Tokom godina privlačimo pažnju medija i gradskih službi, te smo danas zvanično prisutni na značajnijim dešavanjima i gradilištima radi prenosa ekskluzivnih snimaka i informacija.

Pročitajte više

Udruženje

Udruženje "Novosadska Gradilišta"

Možete nas kontaktirati preko kontakt forme ili na email office@nsbuild.rs

Posetite nas i na društvenim mrežama.

Posetite našu facebook stranicu Posetite naš profil na instagramu Posetite naš profil na twitteru